Magenta Restaurant
 
Magenta Restaurant
Magenta Restaurant
Magenta Restaurant
137 Southwest 2nd Street
Corvallis, Oregon 97333
541.758.3494